Bubble Barrier in het Van Harinxmakanaal bij Harlingen


Vooronderzoek naar de mogelijkheden voor een Bubble Barrier in het Van Harinxmakanaal bij Harlingen. De Bubble Barrier is een luchtbellenscherm over de breedte van een watergang, rivier of kanaal om plastic af te vangen en te verwijderen.

Een dergelijk scherm zal zorg dragen voor de afvoer van minder plastic naar de Waddenzee.