Spring naar hoofd-inhoud

De Community in beweging! Een overzicht van alle initiatieven.

Biologisch afbreekbare afwashandschoenen

Minder plastic in de Waddenzee

De stichting House of Design, in Groningen, gaat handschoenen van vlas ontwikkelen, die daardoor niet schadelijk zijn voor het milieu

Bubble Barrier in het Van Harinxmakanaal

Bubble Barrier in het Van Harinxmakanaal bij Harlingen

Wad the f*ck

Wad the Fck

Campagne: Wad the F*ck,

Jut Terschelling

Een nieuwe aanpak van afval opruimen: jaarrond, op de plekken waar dat het hardst nodig is, rekening houdend met kwetsbare natuurgebieden en (broed)periodes. Dat is Jut, een initiatief van de Waddenvereniging. Het project start met een pilot op…